Страхове право

  • В умовах нестабільності економічної ситуації в країні актуалізується необхідність юридичного супроводу як створення страхових компаній, так і ведення їх діяльності, особливо у випадках судових розглядів
  • Створення та реєстрація страхових компаній
  • Консультування з питань оподаткування страхової діяльності, валютного законодавства
  • Надання консультацій з питань страхування і перестрахування
  • Юридичний супровід податкового планування господарської діяльності страхової компанії
  • Розробка правил страхування та інших внутрішніх документів страхової компанії

Ключові контакти

Старший юрист