Податкові спори

  • Податкові спори займають значну частину серед загальної кількості проектів в рамках податкових практик юридичних фірм України, стимулюючи адвокатів розробляти особливі методи і позиції для досягнення необхідних для клієнта результатів і заперечування аргументів податкових органів
  • Представництво інтересів клієнтів в судах загальної юрисдикції, господарських і адміністративних судах
  • Аналіз правових позицій сторін спору, прогнозування можливих результатів врегулювання або вирішення спору
  • Надання консультацій з питань оподаткування та уникнення подвійного оподаткування, включаючи консультації з питань репатріації доходів, консультування з приводу конкретної угоди і поточне консультування з питань оподаткування
  • Надання консультацій з питань податково-ефективного міжнародного фінансування і рефінансування, угод між компаніями та встановлення трансфертних цін, офшорних холдингових структур
  • Сприяння в отриманні податкових консультацій від податкових органів України, врегулювання конфліктів з податковими органами, включаючи участь у податкових судових спорах
  • Податкова діагностика компаній з метою придбання, інвестування тощо
  • Сприяння в отриманні актів цінової експертизи імпортованих послуг та ліцензій на валютні операції (зокрема, інвестування закордон)
  • Надання консультацій з питань валютного законодавства

Ключові контакти

Радник, Керівник практики Антимонопольного права, практики Інтелектуальної власності та Податкових спорів