Банківське та фінансове право

 • У зв'язку зі скороченням кількості банків України в рази за останні роки, актуальними стають питання злиття і поглинання банків, міжнародного інвестування і відкриття філій іноземних банків в Україні, що вимагає якісного юридичного супроводу
 • Консультування клієнтів щодо питань створення банківських та фінансових установ, а також з питань ліцензування
 • Супровід проектів з міжнародного розшуку активів
 • Консультування з питань торговельного та проектного фінансування, випуску облігацій
 • Супровід міжнародних транзакцій з купівлі-продажу фінансових установ
 • Комплексний юридичний супровід проектів по видачі синдикованих і субординованих кредитів та їх забезпечення
 • Публічне та приватне розміщення боргових цінних паперів
 • Реструктуризація боргу
 • Звернення стягнення на майно в позасудовому порядку
 • Регуляторні питання та реорганізація банків
 • Управління активами

Ключові контакти

+38 (044) 288 83 83
Керуючий Партнер, Адвокат
+38 (044) 288 83 83
Партнер, Керівник практики банківського та фінансового права