Новини

25-06-2018

21 ТРАВНЯ 2018 РОКУ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У ДРУГОМУ ЧИТАННІ СХВАЛИЛА ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВАЛЮТУ»

Національний банк України очікує, що прийняття Закону надасть змогу відійти від застарілого законодавства, яке обмежувало валютні операції до прозорого і вільного переміщення капіталу.

У зв’язку з прийняттям Закону, втрачають чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» та Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 року та вносяться зміни до інших законів.

Схвалений Закон передбачає, що валютні обмеження будуть поступово скасовані за наявності сприятливих макроекономічних умов, щоб не похитнути фінансову стабільність України.

Відзначимо, що зміни у валютне регулювання вступлять в силу не одразу. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Ключовим змінами, які запровадить Закон, будуть наступні:

  1. Скасування необхідності отримання індивідуальних ліцензій для інвестування за кордон;
  2. Скасування вимоги щодо реєстрації кредитів від нерезидентів;
  3. Транскордонний переказ валютних цінностей через уповноважені банки здійснюватиметься без обмежень;
  4. Валютний нагляд для операції ЗЕД встановлюватиметься лише для операцій, сума яких перевищує 150 тисяч гривень;
  5. Нерезиденти у сфері валютних операцій отримають ті ж самі права, що й резиденти України.

За загальним правилом, валютні операції здійснюватимуться без обмежень, крім випадків запровадження Національним Банком України заходів захисту.

Національний банк України за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, значного тиску на платіжний баланс України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави, буде мати право вводити наступні заходи захисту, які вводитимуться на строк, що не перевищує шести місяців з дати їх введення.

Варто зазначити, що протягом шести місяців перехідного періоду триватиме доопрацювання нормативно-правових актів НБУ, після чого регулятор оприлюднить їх для завчасного ознайомлення громадськості.

Усі новини